Denislava Velikova Denislava Velikova Потребител

Назначаване собственик на ЕООД на договор по чл.107а от КТЗдравейте,
Mоже ли собственик на ЕООД да се яви на конкурс за заемане на длъжност в общинска администрация? Разбрах, че назначаването е на трудов договор по чл.107а от КТ. При започване на работа се попълва декларация за обстоятелствата по чл.107а. Аз съм едноличен собственик на ООД, което не извършва дейност към момента. Водя се и управител на дружеството. За да попълня коректна декларация при евентуално назначаване, възможно ли да си наема управител с Договор за управление и контрол, а същевременно да остана едноличен собственик и да започна и работа в общинската администрация?Отговори

 • Здравейте,

  За да отговаряте на изискванията на чл. 107а от КТ Вие не трябва да сте Управител в това дружество. Трябва да назначите друг Управител на дружеството и да се отпишете Вие като Управител на дружеството. Това става с вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.
  От юридическа гледна точка трябва да отговаряте и на следните изисквания: Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.
  Ако Вие сте едноличен собственик на капитала на ООД, то Вие сте ограничено отговорен съдружник и не попадате в хипотезите на чл. 107а ал. 1 т. 2. от КТ

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->