Соня Янева Соня Янева Потребител

Принудителен платен отпускЗдравейте,
Работех във фирма, в която се оказва, че по ведомост работодателят ме е водил 10 дни в платен отпуск за месец април (мен и всички работници). През месец юли напускам и в заповедта ми пише 00 лв или дни обезщетение за неползван платен годишен отпуск. От януари до април имам право на 7 дни платен отпуск, а той ми е пуснал 10, като ми е изхабил дните за идващите месеци май и юни.

Има ли право работодателят да ме води платен отпуск, без подадена молба от моя страна? Или при временно намаляване на работата във фирмата да пуска всички работници по 10 дни платен отпуск, без заповед и списък?Отговори

  • Здравейте,

    действията на Вашия работодател не са законосъобразни. Работодателят няма право да ви пуска в платен или неплатен годишен отпуск, без Ваше съгласие, освен ако поради намаляване на обема на работа за повече от 5 работни дни. В този случай работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие ,но при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители. Мислима реакция на работодателя срещу намаляването на обема на работа е и издаването на разпореждане работниците и служителите да използват платения си годишен отпуск (чл. 173, ал. 4 КТ). Законодателството предвижда няколко възможни хипотези за предоставяне на отпуск без съгласието на работника, една от които е т.нар. “ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители” (известно и като “ваканционно ползване”). Обичайно тази възможност се използва за временно преустановяване на работата по време, когато дейността е по-малко интензивна, най-често през летния сезон. Няма никаква пречка обаче такова общо ползване на отпуска да се разпореди и по всяко друго време, за да се отговори на намаления обем на работа. Така, от една страна, ще се спестят някои режийни разходи, а от друга - ще се погасят права на работниците и служителите, които в противен случай биха били отложени за по-късен момент - било като реално използване на отпуска по време, когато обемът на работа отново се върне към нормалните си характеристики, било като парично обезщетение за неизползвания отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение. В хипотезата на престой с продължителност повече от пет работни дни е налице самостоятелно основание за едностранно разпореждане на работодателя за ползване на платения годишен отпуск (чл. 173, ал. 4, предложение първо от КТ). В практиката зачестиха случаите, при които работодатели настояват работниците и служителите да използват неплатен отпуск през част от месеца, определени дни в седмицата и пр., за да се намалят разходите за труд. Трябва да се има предвид, че тази практика е законосъобразна само ако е налице съгласие на засегнатите служители. Съгласно чл. 160 КТ работодателят разрешава ползването на неплатен отпуск “по искане на работника или служителя”, но не може едностранно да разпореди излизането в неплатен отпуск.
    Ако считате, че Вашите права са нарушени Ви съветвам да сигнализирате Инспекция по труда.

    Поздрави,
    Станислав Колев.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->