Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

ДДС при продажба на земяЗдравейте.
Физическо лице, което е регистрирано по ДДС във връзка с дейността си като едноличен търговец, продава земя тип УПИ. Земята не е заведена като актив на ЕТ. Начислява ли се ДДС в този случай при продажбата на земята?Отговори

  • 12 Nov 2015 11:49
  • (Потребител)
  • 0
  По приложението на ЗДДС следва да имате предвид, че данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

  Извършването на разпоредителни сделки с недвижими имоти (в т. ч. и еднократната доставка на движимото имущество и имота) НЕ Е независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, само ако се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. Сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС и няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС. В случаите, когато физическо лице, макар, че е регистрирано по ЗДДС, извършва еднократно подобна сделка , се счита че не е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС.
  Т.е. ,независимо че сте регистрирани по ДДС от дейността си като ЕТ ,то при продажбата на този имот , който е собственост на физ . лице , Вие няма да начислявате ДДС.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->