nevena pachedzhieva nevena pachedzhieva Ландшафтен архитект

Обезщетение при съкращаване от работаЗдравейте,
Ще бъда съкратена, поради намаляване обема на работа. Общият ми трудов стаж е 1г. и 9м., като има луфт от 2 дни между последните две длъжности, а всичко останало е без прекъсване. Какво ще бъде обезщетението в такъв случай?

Досега не съм използвала обезщетения от бюрото по труда. Подаването на документите в бюрото по труда по местоживеене ли трябва да стане?Отговори

 • Здравейте,
  когато прекратяват правоотношението ви поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя имате право на обезщетение на основание чл.222 - в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок, както и обезщетение на основание чл.224 за неизползван платен годишен отпуск, в случай, че има неизползван такъв. След изплащане на обезщетението от Вашия работодател имате право на обезщетение от борсата на труда. В линка, който прилагам съм разгледал в детайли правото и редът за ползване на обезщетения, както и сроковете. ( http://balans.bg/9579-pravo-na-obezshtetenie-ot-trudovata-borsa/#c9928 )

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Здравейте,
  когато прекратяват правоотношението ви поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя имате право на обезщетение на основание чл.222 - в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок, както и обезщетение на основание чл.224 за неизползван платен годишен отпуск, в случай, че има неизползван такъв. След изплащане на обезщетението от Вашия работодател имате право на обезщетение от борсата на труда. В линка, който прилагам съм разгледал в детайли правото и редът за ползване на обезщетения, както и сроковете. ( http://balans.bg/9579-pravo-na-obezshtetenie-ot-trudovata-borsa/#c9928 )

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->