Nina Ivanova Nina Ivanova schetovoditel

Дивидент на чуждестранно физическо лице в АДЗдравейте,
Акциерно дружество има акционери:
1. Местно юридическо лице - ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице с 75% от Капитала на АДто.
2. Местно физическо лице притежаващо останалите 25%.

През месец ноември АД взима решение за изплащане на дивидент на чуждестранното физическо лице, в размер на 50 000 лева, които се изплащат по личната сметка на лицето. Въпросът е дължи ли се данък върху този дивидент?Отговори

 • Здравейте,

  от изложената информация е видно, че капиталът на АД е разпределено между местни ЮЛ и ФЛ. Не става ясно на какво основание ще изплатите дивидент на чуждестранно ФЛ, което според гореизложената информация не притежава дял от капитала на дружеството.

  В общия случай ЗДДФЛ и по- специално чл.38 казва, че с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:
  1. дивиденти в полза на едноличен търговец;
  2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
  а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
  б) местно физическо лице от източник в чужбина.
  Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Здравейте,

  Доходите на местни и чуждестранни физически лица са обект на облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
  Във Вашия случай дивидентът изплатен на чуждестранното физическо лице трябва да се обложи с окончателен данък (чл. 38, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ).
  Предвид разпоредбата на закона, данъкът е в размер на 5% и се налага върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидента. Данъкът трябва да се удържи и внесе от предприятието платец на дохода до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидента (имайте предвид, че в случая важното е решението за разпределяне на дивидента, а не самото изплащане на сумата). В същия срок трябва да декларирате удържания данък с декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.

  За повече информация по казуса вижте: чл. 38, ал. 1; чл. 46, ал. 3; чл. 65, ал. 2 от ЗДДФЛ.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • Благодаря за бърдите отговори
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->