Магдалена Нинова Магдалена Нинова Потребител

Прехвърляне на майчинствоЗдравейте,
В момента съм по майчинство и ми предстои да започна нова работа. От старата фирма ме накараха да подпиша декларация за прекратяване на майчнството, тъй като от новата вече трябва да имат ангажимент. Аз искам да прехвърля майчинството на майка ми, която е на трудов договор. Как трябва да станат всички тези операции?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно чл.164 от КТ, майката може да прехвърли отпуска за отглеждане на дете до 2 годиша възраст, след като детето е навършило една годинка. За да може да се прехвърли отпуска на друг член от семейството (това могат да бъдат само съпруг, баба и дядо) е необходимо:
  1. писмено съгласие на майката, като е важно да се уточни, че човекът на когото се прехвърля отпуска трябва да работи на трудов договор и да е осигурен за рисковете, които попадат във фонд "Общо заболяване и майчинство"
  2. Вие съшо трябва да декларирате Вашето желание за ползване на отпуска пред вашия осигурител (работодател). Предприятието, в което работите, е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  3. Освен заявлението се прилагат декларация – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 и справка – приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 Наредба за работното време, почивките и отпуските.
  Декларацията се попълва от майката (осиновителката), даваща съгласие за прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете, и от лицето, което поема отглеждането на детето и ще ползва отпуска. Декларацията се попълва в два еднообразни екземпляра и се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето.
  Справката се попълва от предприятието, където работи майката, в два еднообразни екземпляра и също се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето.
  Това в общи линии е процедурата по прехвърляне на отпуска.

  Относно втория въпрос - в Кодекса на труда (чл. 176, ал. 4) е записано, че: "Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск", което според означава, че не би било проблем да ползвате част от платения си годишен отпуск и да го прекъснете именно поради прехвърлянето на отпуска за отглеждане на дете на Вас от вашата дъщеря.

  Поздрави,
  Станислав Колев.
 • Благодаря за отговора!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->