Диана Николова Диана Николова счетоводител

Отчитане на финансиране по европейски проектиЗдравейте!
Фирмата ни отговаря на критериите за малко предприятие и се отчита по националните счетоводни стандарти. Ползваме услугите на преводачи на книги на чужди издателства. Кандидатствахме за финансиране по европейска програма, която финансира превода на книгите на конкретно норвежко издателство, като поема разходите, платени за превода на преводачката, сключила граждански договор с нас. На преводачката са издадени и осчетоводени сметки за изплатени суми за преводите на конкретните заглавия, а сумите са платени по банков път. Сега, след одобрението за финансирането ще получим на няколко транша парите, които сме превели на преводячката, но в евро и по евровата сметка, и съответно през следващата година пари за преводите, които ще бъдат извършени на още няколко книги през следващата година.

Какви документи трябва да бъдат съставени за получените финансирания? Какви счетоводни операции трябва да бъдат взети за финансиранията? Къде в отчетите на края на годината ще бъдат отразени тези суми? Кой подход препоръчвате да бъде използван при отчитането на подобен вид финансирания за текущата дейност? Какви са критериите за признаването на подобен приход от финансирания? При евентуална проверка и непризнаване на този приход какви корекции могат да бъдат наложени от контролните органи?Отговори

 • Здравейте,

  щом прилагате НСФОМСП, то тогава трябва да се спрете на НСФОМСП 20 - Отчитане на Правителствени Дарения и Оповестяване на Правителствена Помощ.
  В параграф 3.4 на НСС 20 изрично е написано, че правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им - т.е. тук нямаме няколко подхода на третиране на финансирането както например при финансиранията при закупуване на ДМА или преотстъпени данъци.

  1. Необходими документи са :
  - Договор за безвъзмездно финансиране на сертификация;
  - Фактура, удостоверяваща извършената услуга или служебната бележка за изплатения доход;
  - Банково извлечение, от което да е видно, че услугата е заплатена и че безвъзмездната помощ е получена.

  2. Примерни счетоводни статии:
  2.1. за получаване на финансирането:
  Дт 504 / Кт сметка от гр.75 - Финансиране за текуща дейност
  2.2. За признаването на приход:
  Дт гр.75 / Кт сметка от гр. 70 - Приходи от финансирания

  3. Ефект в ГФО - очевидно щом генерираме текущ приход, то тогава ще има отражение в ОПР. Съгласно НСФОМСП 1 - в раздел ПРИХОДИ, т.4 - "Други приходи" има перо : Приходи от финансирания.

  4. Относно последния Ви въпрос, който е свързан със счетоводна грешка има самостоятелен стандарт - НСС 8 - Нетни Печалби или Загуби за Периода, Фундаментални Грешки и Промени в Счет. Политика, в който можете да погледнете начините за корекция за подобен тип грешки, ако бъдат открити.


  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Много Ви благодаря за изчерпателния и точен отговор. Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->