Петя Калайджиева Петя Калайджиева Потребител

Фактура към ливанска фирмаБългарска фирма регистрирана по ДДС получава услуга от ливанска фирма. Услугата е създаване на web сайт. Трябва ли да се издаде протокол по чл.117 ЗДДС от българската фирма във връзка с чл. 82 ал.2-5, която се явява получател на тази услуга? И ако отговорът е да, с коя дата следва да бъде протокола, ако данъчните събития и фактурите са съответно на 17.11 и 28.11.2015 г.? Фактурите са две.

Отговори

 • Здравейте,

  определено попадате в хипотезата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС и следва да самоначислите ДДС чрез протокол по чл.117 от ЗДДС, като в общия случай няма да имате и право на ДК.
  Говорейки за протокол по чл.117, последният задължително съдържа: номер и дата; името и идентификационния номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка. Посочва се и идентификационен номер по чл.84 ДОПК на доставчика на стоки.
  Необходима е да се посочи номер и дата на фактурата, когато фактурата е издадена до датата на издаване на протокола.
  Посочват се количеството и вида на стоката или вида на услугата.
  В протокола се посочва дата на възникване на данъчното събитие по доставката. Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването, на основание чл.84 ЗДДС. Изискуемостта на данъка настъпва на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие (чл.63, ал.3 от ЗДДС) или на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие (чл.63, ал.4 ЗДДС). Начисляването на данъка се извършва с протокол, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря за бързия отговор,да считам ли тогава че е правилно решението ми да издам протоколите в месец ноември и да ги отразя в дневниците продажби и покупки за месец ноември.
 • Здравейте,

  в общия случай протокол се издава до 15 дни от датата на данъчното събитие, което във вашия случай е датата на фактурата, което означава, че правилно сте отразили протоколите по ЗДДС.

  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->