Djoana Vasileva Djoana Vasileva Потребител

Уволнение на защитен служител поради липса на професионална квалификацияЗдравейте! В края на м.август по време на ползването на платен годишен отпуск бях извикана в училището, в което работя и при среща с новия си директор устно бях уведомена, че ще бъда съкратена, а часовете, които формират моя норматив ще бъдат разделени и ще формират два нови норматива, единият от които ще бъде предоставен на моя колежка, а другия ще бъде обявен в РИО.

Обясних на новия директор, че имам заболяване и съм защитена от закона, както и че в последствие много трудно ще си намеря работа по специалността, че ще ми бъде отнето правото на ранно пенсиониране, на което имам право след 3 години. Не получих никакво предложение за работа, а категорично ми бе обявено, че ще отида на борсата, от където ще получавам обезщетение. Два дни след това направих сърдечен пристъп и постъпих по спешност в болница. При изписването ми веднага отидох в училище и представих болничен лист /от 31.08 - 12.09/. В същия момент ми бе връчено Искане да представя документи, които да удостоверяват, че имам право на защита по чл.333 от КТ със срок за представяне 2 дни. Представих необходимите документи, които от работодателя бяха изпратени в ТЕЛК.

На 14 .09 се завърнах на работа, като учител без предоставен норматив, т.е. без право да работя по ТПО. На 16.09 ми бе връчена заповед да изпълнявам друга длъжност по чл.120 от КТ за срок от 45 дни като възпитател в начален етап. Длъжностната ми характеристика е "Учител по Биология и Човекът и природата". Мотивите в Заповедта е изчакване на Решение на ТЕЛК. Изпълнявах съвестно поставените ми задачи.

Получихме Решението на ТЕЛК, в което се потвърждава, че съм защитена от съкращаване. След това ми бе заявено, че чакаме решение на Инспекцията по труда. Такова е получено, но не ми е предоставено да го видя. Решението на Инспекцията е отказ от съкращаване. В резултат на това ми бе връчено Уведомително писмо да приема една от новосформираните нормативи, в които има изискване да представя диплома за Учител по Химия или диплома за Учител по Физика. Такива не притежавам, тъй като съм завършила Специалност Биология с квалификация Учител по Биология и допълнителна квалификация Учител по Човекът и природата. Написах отговор, че не мога да подпиша нова длъжностна характеристика, поради обективни причини, че за два дни не мога да придобия такива Дипломи.

Още същия ден на 27.10 ми бе връчена Заповед за уволнение по чл.328, ал.1, т.6, която влиза в сила от дата 28.10. т. е от следващия ден., като изрично ми бе съобщено, че не ме съкращават, а уволняват. Не ми е връчвано писмено предизвестие за съкращаване. Трудовият ми договор, сключен с бившия ми директор е за Учител по Биология и Човекът и природата. Не съм подписвала нов трудов договор. Въпреки това съм уволнена поради липса на професионална квалификация да изпълнявам длъжността си.

Какви права имам, как мога да се защитя? Смятам, че издадената заповед е незаконна.Отговори

 • Здравейте,

  Кодекса на труда ви дава право да оспорвате законността на уволнението пред работодателя и и съда, като подадете иск.
  Можете да оспорвате:
  1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
  2. възстановяване на предишната работа;
  3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;
  4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.
  Ако предварителното съгласие на инспекцията по труда не е било поискано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.
  Съветвам ви да се обърнете към адвокат и да си подадете иск в съда по надлежният ред. Районният съд разглежда трудовите дела в тримесечен срок от подаването на иска.
  В чл.358 ал.2 от КТ е указано, че срокът за предявяване на иск за прекратяване на трудовото правоотношение е двумесечен, считано от датата на прекратяването във заповедта.

  Поздрави
  Адриана Ноева.
 • Благодаря Ви за отговора, макар, че го получих много късно. Спазих срока за оспорване на законността на издадената заповед за уволнение и навреме подадох документи в съда. Има насрочено дело и вече мина първото заседание. Бе насрочена втора дата за уточняване на искания размер за обезщетение при отмяна на заповедта за уволнение. Бяха ми изплатени две брутни работни заплати за неспазено предизвестие / всъщност такова нямаше/. Искането от страна на директора е прихващане на тези две брутни заплати от определената сума за обезщетение. Моля Ви пишете ми има ли законово основание за такова прихващане и защо това е в размер на брутното трудово възнаграждение, като нетната сума, която съм получила е много по-малка, тъй като са приспаднати съответните данъци.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->