Потребител

Прекратяване на трудово правоотношениеЗдравейте!
Пиша ви във връзка с прекратяване на трудови правоотношения на моя колежка, която е назначена като "Учител" в ЦДГ по чл.68, ал.1, г.1 от 15.09.2015 до 31.08.2016г. Лицето няма учителска правоспособност и към днешна дата е студент по специалонстта - последна година. Работодателят и връчи Заповед за прекратяване на трудовите отношения без предизвестие на 14.12.2015г. на основание чл.328, ал.1, т.6, като основание е лице със завършено образование различно от предучилищна педагогика (само защите степен по предуч.педагогика). Колежката, на която са и прекратени правомощията е самотен родител (сэпругът и почина преди по-малко от 12 месеца). Има ли право работодателят да прави това?Отговори

 • Здравейте,

  договорът на служител може да бъде прекратен на основание чл.328, ал.1, т.6, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
  Причините за прекратяване на трудовия договор на това основание са две:
  а) работникът или служителят не притежава необходимото образование за изпълняваната работа;
  б) работникът или служителят не притежава необходимата професионална квалификация за изпълняваната работа.
  Това основание се прилага, когато след сключване на трудовия договор настъпи промяна в образователните или квалификационните изисквания за изпълнение на работата (длъжността). Работодателят има право да прекрати трудовия договор на това основание, когато работникът или служителят вече не притежава образованието или професионалната квалификация, което е необходимо изискване за изпълнение на длъжността.
  Работодателят трябва да посочи конкретната причина за прекратяване на трудовия договор – липса на необходимо образование или липса на професионална квалификация за изпълняваната работа и в какво точно се изразява тя.
  При прекратяване на трудовия договор на това основание закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага.


  Поздрави,
  С. Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->