Nina Ivanova Nina Ivanova schetovoditel

Префактуриране на аванс за СМРЗдравейте,

Българска Строителна фирма А, регистрирана по ДДС получава авансови фактури с ДДС (за изработка на метална констуркция) от българска фирма Б, също регистрирана по ДДС. На фактурите пише "Аванс за метална конструкция". Фирма А плаща на фирма Б, въпросните фактури и в същото време отново фирма А издава на фирма В /българска фирма по ДДС/ фактури за изработка на въпросната метална конструкция, които са без протокол, като на самите фактури фирма А пише "изработка на метална конструкция" без да пише аванс.

Има ли право фирма А да пуска фактури с ДДС за тези аванси на фирма В, при положение че фирма А е получила от фирма Б фактури за аванс, а фактурира на фирма В частично извършено СМР? Единственото, което ми беше казано от страна на ръководството е, че накрая когато се достигне цялостната изработка на въпросното смр, ще се направи протокол и ще се приспаднат въпросните аванси. Как стои въпроса за пускането на данъчни фактури от страна на фирма А към фирма В за закупен от фирма А от фирма Б аванс?Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->