Nina Ivanova Nina Ivanova schetovoditel

Самоначисляване на ДДС без ВОП и ВОДБългарска фирма А, регистрирана по ДДС има разходна фактура с ДДС от българска фирма Б за извършен СМР, влезнала в дневник покупки за м.10.2015г. ДДС-то е влезнало в дневника за покупки. След данъчна проверка на фирма А се установява, че фирмата е издала данъчната фактура за СМР, след като се е дерегистрирала по ДДС и фирма А трябва да си самоначисли ДДС-то по въпросната разходна фактура с протокол. Въпросите са следните:

1. На кое основание следва да се издаде протокола за самоначисляване на ДДС при положение, че това е сделка между български фирми?

2. Как да стане осчетоводяването / контирането на това самоначисляване?

3. Какъв контрагент да се посочи в дневника на продажбите за това самоначисляване?Отговори

 • Здравейте,

  При установяване на погрешно издаден документ влязъл в регистрите по ЗДДС в отминал отчетен период, трябва да издадете протокол по чл. 116 ал. 4 за да анулирате тази погрешно издадена фактура. Протокола се издава в отчетния период през който е установена грешката и трябва да бъде подписан от двете страни - доставчик и клиент. Може да погледнете реквизитите на този протокол в чл. 116 ал. 4 от ЗДДС.
  След като имате протокол трябва да отразите вече осчетоводената погрешно фактура наново в дневниците за покупки като сумите са с отрицателен знак. Това става в отчетния период през който е установена грешката.
  Последно, което трябва да направите е да получите фактура от доставчика без начислено ДДС и да отразите тази покупка в дневника за покупки в клетка 9 без данъчен кредит.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Здравейте,

  благодаря за отговора.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->