Потребител

Постановление за пенсиониране на учителиВ сила ли е ПМС №31 от 11.02.1994 г.? Публикувано ли е в ДВ решение за 10 заплати при пенсиониране на учители?Отговори

  • Здравейте,
    съгласно действащият Закон за предучилищното и училищното образование, по-точно чл. 219, ал. 6 - При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10 брутни работни заплати.
    Тази разпоредба е в сила от 01.08.2016 г.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->