5,1% от българите са работили от вкъщи през 2021 г.

2 декември 2022, 16:14 359

Най-често те са от областите София, Варна и Бургас

Общо 121 235 души (или 5,1%) от участниците в анкетата на Преброяване‘21 са отбелязали, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 100 547 лица (или 4,2%), сочат данните на НСИ.

Най-висок е относителният дял на лицата, които работят в същото населено място, в което живеят – 1 661 017 (или 69,5%). До населеното място, в което работят, пътуват 494 719 лица (или 20,7%), а заетите, които пътуват извън страната, са 13 086 (или 0,5%).

По пол

Мъжете преобладават във всички групи - с изключение на групата от лица, които работят в едно и също населено място. Най-висок е делът им при лицата, които работят без фиксирано работно място – 87%. Почти еднакъв брой мъже и жени са посочили, че работят предимно от вкъщи – съответно 50,3% и 49,7%.

По възраст

От групата на младите (на възраст между 15 и 29 години) най-много хора работят предимно от вкъщи - 24,9%. След това са тези, които пътуват до друго населено място, за да работят – 15,4%. Най-нисък е делът на работещите без фиксирано работно място – 9,2%.

Сред работещите предимно от вкъщи най-висок е делът на лицата на възраст между 30 и 39 години – 32,1%. При лицата, работещи без фиксирано работно място, преобладават тези на възраст между 40 и 49 години – 31,8%.

По местонамиране на работа и местоживеене

Най-висок е делът на лицата, работещи предимно от вкъщи, в областите София (столица) – 10,7%, Варна – 5,7%, и Бургас – 4,3%.

Заетите без фиксирано работно място са относително равномерно разпределени на територията на страната и варират от 3,2% в област Перник, до 6,6% в област Видин.

Най-нисък е относителният дял на заетите лица, които пътуват в друго населено място, за да работят, в областите София (столица) – 4%, Варна – 15,2%, и Русе – 15,8%. Най-голям е делът на трудовите мигранти в областите София – 45,3%, Перник – 44,9%, Пазарджик - 33%, и Кюстендил – 32,8%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент