Агенцията по вписванията напомня: Уведомленията за несъответствие по чл. 63а, ал. 1 от ЗМИП влизат в сила от 16 юли 2024 г.

10 юли 2024, 09:46 60

Уведомяването трябва да се извършва в срок до 14 дни от установяването на несъответствието

На 16 юли 2024 г. влиза в сила разпоредбата на чл. 63а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Лицата по чл. 4 ЗМИП, както и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 ЗМИП трябва да уведомяват Агенцията по вписванията, когато при изпълнение на задълженията си установят несъответствие между събраните от тях данни за действителните собственици на дадено лице, което е лице по чл. 61, ал. 1 ЗМИП или по чл. 62, ал. 1 ЗМИП, и вписаните в съответния регистър (търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и регистър БУЛСТАТ) данни за действителните собственици на същото, съобщиха от Агенцията по вписванията.

От 16 юли 2024 г. задължените субекти по чл. 4 ЗМИП и органите и администрациите по чл. 63, ал. 11 ЗМИП могат да подават уведомления за несъответствие по чл. 63а, ал. 1 ЗМИП:

  • По електронен път – на електронен адрес office@registryagency.bg;
  • На хартиен носите – във всяка служба по регистрацията на територията на страната.

На основание чл. 63а, ал. 1 ЗМИП уведомяването трябва да се извършва в срок до 14 дни от установяването на несъответствието. Повече информация може да откриете тук.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент