БНБ отчете ръст на новите договори за финансов лизинг със 7% за първото тримесечие на 2022 г.

17 май 2022, 11:24 107

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към края на март 2022 г. са общо 4,669 млрд. лева, или 3,2% от брутния вътрешен продукт

През първото тримесечие на 2022 г. бизнесът на лизинговите компании в България расте за четвърто поредно тримесечие, след като имаше свиване на дейността през първото тримесечие на 2021 г. Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към края на март 2022 г. са общо 4,669 млрд. лева (или 3,2% от БВП) при 4,364 млрд. лева (или 3,3% от БВП) година по-рано. Така те бележат ръст със 7% (305,3 млн. лева) на годишна база и с 2,1% (94,3 млн. лева) – на тримесечна, сочи статистиката на БНБ.

Вземанията по финансовия лизинг в периода януари – март 2022 г. достигат сумата от 4,446 млрд. лева, нараствайки със 7,3% (301,1 млн. лева) на годишна база и с 2,2% (95,2 млн. лева) спрямо предходното тримесечие. Техният дял в общия размер на вземанията по лизингови договори за една година се повишава от 95 на 95,2%.

През първото тримесечие на 2022 г. сключените нови договори за финансов лизинг са в размер на 590,8 млн. лева. Техният обем нараства с 21,6% (105,1 млн. лева) спрямо първото тримесечие на 2021 г. и с 4,6% (25,8 млн. лева) спрямо четвъртото тримесечие.

В края на март 2022 г. вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,618 млрд. лева. В рамките на една година те бележат ръст с 5,7% (194,5 млн. лева), а спрямо предходното тримесечие – с 2% (71,6 млн. лева).

Относителният дял на вземанията от предприятията в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2022 г. е 81,4% (при 82,6% година по-рано).

Вземанията от домакинствата и обслужващите ги предприятия в края на март 2022 г. са за 812,4 млн. лева. Техният размер нараства с 15,3% (107,7 млн. лева) на годишна база, а спрямо последното тримесечие на 2021 г. – с 3% (23,7 млн. лева).

Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти се увеличава от 17 до 18,3% на годишна база.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент