Цените на производител в промишлеността се понижават с 2,5% в ЕС и с 2,9% в еврозоната през октомври 2022 г. на месечна база

2 декември 2022, 14:57 95

На годишна база се наблюдава увеличение

Цените на производител в промишлеността през октомври 2022 г. се понижават с 2,5% в Европейския съюз (ЕС) и с 2,9% в еврозоната спрямо предишния месец, сочат данните на „Евростат“.

А на годишна база през октомври 2022 г. цените се увеличават с 31,2% в ЕС и с 30,8% в еврозоната.

Месечно сравнение

В еврозоната в сектора на енергетиката цените се понижават с 6,9%. Те се повишават при междинните стоки (с 0,2%), капиталовите стоки (с 0,3%), при дълготрайни потребителски стоки (с 0,5%) и при нетрайните потребителски стоки (с 1,1%). Ако бъдат взети предвид всички сектори от промишлеността, без енергетиката, цените на производител се повишават с 0,5%.

В Европейския съюз цените са намалели с 6,6% в енергетиката. Увеличили са се обаче при междинните и капиталовите стоки (с 0,3%), както и при дълготрайните потребителски стоки (с 0,5%) и при недълготрайните (с 1,2%). Цените в цялата промишленост (без енергетиката) се повишават с 0,5%.

Най-високите месечни понижения на цените на производител в промишлеността през октомври са регистрирани в Ирландия (с 35,2%), България (с 8,8%) и Дания (с 5,5%). Най-значителни повишения на цените на производител отчитат Гърция (с 9,6%), Унгария (с 6,2%) и Белгия (с 2,8%).

Годишно сравнение

Цените на производител в промишлеността в еврозоната през октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. са се увеличили с 65,8% в енергетиката, със 17,4% при междинните стоки, с 16,0% за нетрайните потребителски стоки, с 9,8% за дълготрайните потребителски стоки и със 7,5% при капиталовите стоки. Цените в целия отрасъл без енергетиката са се увеличили с 14%.

В Европейския съюз цените на производител в промишлеността са се увеличили с 67% в енергетиката, със 17,6% при междинните стоки, със 17,1% за нетрайните потребителски стоки, с 10,1% за дълготрайните потребителски стоки и със 7,7% за капиталовите стоки. Цените в цялата промишленост без енергетиката са се увеличили с 14,5%.

Най-високо годишно повишение на производствените цени на промишлеността е регистрирано в Унгария (с 68,0%), Словакия (с 59,3%) и Латвия (с 57,9%). Единственото намаление се наблюдава в Ирландия (с 17,2%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент