Над 585 млн. български банкноти са били в обращение в края на август 2022 г.

20 септември 2022, 14:31 30

Банкнотите с номинал от 50 лева отново са били най-много на брой

Общо 585 670 604 броя банкноти са били в обращение в България в края на август 2022 г. Спрямо предходния месец техният брой се увеличава с 1,57%, а спрямо август 2021 г. – с 5,94%. От началото на годината това е най-големият брой банкноти, излизали на пазара, сочат данните на БНБ.

Банкнотите с номинал от 50 лева отново са били най-много на брой – 22 900 418. Следват тези с номинал от 20 лева – 129 264 251 броя, и от 100 лева – 107 887 590 броя.

През август най-малко ползвани са били банкнотите с номинал от 5 лева – 31 432 401 броя.

Стойността на банкнотите, които са били в обращение в България в края на август 2022 г., е била 25 818 086 365 лева. Тя нараства с 12,72% спрямо края на август 2021 г. С най-голям дял в стойността на банкнотите в обращение са тези от 50 лева – с над 44,1% от общата стойност. На следващо място са банкнотите с номинал от 100 лева – 41,79% от стойността на всички банкноти.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент