Новите договори за финансов лизинг са нараснали с 1,6% към края на март

18 май 2021, 11:51 314

През първото тримесечие на тази година сключените нови договори за финансов лизинг са за 485,7 млн. лева

Вземанията на дружества по финансов и оперативен лизинг към края на март възлизат на 4,4 млрд. лева, т.е. с малко над 100 млн. лева повече спрямо март 2020 г., когато са били 4,3 млрд. лева. Това показват данните на БНБ за първото тримесечие на 2021 г., предаде „24 часа“.

Отчетите на компаниите пред БНБ показват, че финансовият лизинг запазва водещата си позиция. В края на първото тримесечие на 2021 г. вземанията по него възлизат на 4,1 млрд. лева. На годишна база те нарастват с 1,6%, а спрямо четвъртото тримесечие на миналата година – с 1,4%. Това означава, че делът на финансовия лизинг е 95% и запазва нивото си спрямо края на март 2020 г. През първото тримесечие на тази година сключените нови договори за финансов лизинг са за 485,7 млн. лева.

По отношение на стоките, които българите пазаруват с разсрочено плащане, промяна в данните няма. На първо място остават автомобилите – с 1,7 млрд. лева, като ръстът на годишна база е с 1,2%, а спрямо края на последното тримесечие на 2020 г. – с 1,9%. Те представляват 40% от всички лизингови договори. Относителният им дял намалява от 32,4% в края на март 2020 г. до 31,1% в края на първото тримесечие на 2021 г.

В края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване възлизат на 957,5 млн. лева. Те бележат ръст с 12,3% спрямо края на март 2020 г. и с 3% спрямо края на декември 2020 г. Относимият им дял се повишава до 23,1% в края на първото тримесечие на 2021 г. (спрямо 20,9% в края на март 2020 г.).

Бизнесът остава най-активният ползвател на лизингови стоки – с получени стоки и услуги на разсрочено плащане за 3,4 млрд. лева. Те нарастват с 1,2% спрямо края на първото тримесечие на 2020 г., а спрямо края на декември 2020 г. – с 1,3%.

Домакинствата дължат 704,8 млн. лева на лизингови дружества, като размерът на тези суми бележи ръст с 3,4% на годишна база и с 2% спрямо края на 2020 г.

Краткосрочните лизинги остават предпочитани както от бизнеса, така и от домакинствата. Вземанията с матуритет от 1 до 5 г. са над 3,1 млрд. лева, като намаляват с 2,7% на годишна база, но растат с 2,1% спрямо края на 2020 г. Данните сочат леко намаление на дела им спрямо останалите – от 78,7% в края на март 2020 г. до 75,4% в края на първото тримесечие на тази година. Същевременно растат вземанията с матуритет над 5 години – с 27,9% на годишна база.

Необслужваните вземания към 31 март са 102,4 млн. лева и намаляват с 24,1% спрямо края на март 2020 г. и с 8,4% спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Към същата дата пасивите на лизинговите дружества са 5,3 млрд. лева при 5,1 млрд. лева в края на март 2020 г. Те нарастват с 2,4% спрямо края на март 2020 г., а спрямо декември 2020 г. – с 0,4%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент