Оборотите в сферата на услугите бележат ръст и през третото тримесечие на 2022 г.

24 ноември 2022, 15:03 35

И в трите сектора в областта на услугите се наблюдава увеличение на оборота при повечето дейности както на тримесечна, така и на годишна база

Оборотите в сферата на услугите се повишават през третото тримесечие на 2022 г. спрямо второто, като отбелязват още по-голям ръст на годишна база (спрямо третото тримесечие на 2021 г.), сочат предварителните данни на НСИ.

Оборотът на сектор „Транспорт, складиране и пощи“ през третото тримесечие на 2022 г. се увеличава със 7,5% спрямо предходното. Най-значителен ръст е отчетен при дейностите „Въздушен транспорт“ – с 37,4%, и „Воден транспорт“ – с 15,9%. Намаление се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 1,8%.

На годишна база в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ повишението на оборота е с 42,5%. Най-голям ръст е отчетен при „Въздушен транспорт“ – със 155,6%, и „Воден транспорт“ – с 82,8%.

Оборотът на сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ бележи ръст с 1,7% през третото тримесечие спрямо второто. Най-голямо увеличение е регистрирано при „Дейности в областта на информационните технологии“ и „Информационни услуги“ – с по 5,4%. Понижение се наблюдава в „Издателска дейност“ – с 10,5%, и „Далекосъобщения“ – с 6,1%.

На годишна база в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се наблюдава повишение на оборота с 14,0%. Най-съществено увеличение е отчетено при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ – с 25,9%, и „Дейности в областта на информационните технологии“ – с 24,2%. Най-значително намаление е отчетено при „Издателска дейност“ – с 11,4%.

В сектор „Други бизнес услуги“ най-значителен ръст на оборота през третото тримесечие спрямо второто е отчетен при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ – с 5,1%, и „Дейности по охрана и разследване“ – с 4,5%. Намаление е регистрирано при „Други професионални дейности“ – с 13,7%, и „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“ – с 5,7%

На годишна база в сектор „Други бизнес услуги“ е отчетено най-голямо повишение при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 78,0%, както и при „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ – с 26,7%. Намаление с 9,8% се наблюдава при „Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението“.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент