Общите разходи за труд нарастват с 12,7% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г.

22 юни 2022, 13:49 43

НСИ отчита най-голямо увеличение на разходите за труд в сферата на индустрията – с 16,0%, услугите – с 14,7%, и строителството – с 10,7%

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица бележат ръст с 12,7% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същия период на 2021 г., сочат предварителните данни на НСИ.

През разглеждания период се наблюдава най-голямо увеличение на разходите за труд в сферата на индустрията – с 16,0%, следвана от услугите – с 14,7%, и строителството – с 10,7%.

По икономически дейности през първото тримесечие на годината най-висок ръст на общите разходи за труд на годишна база е отчетен в следните икономически сектори: „Административни и спомагателни дейности“ – с 19,6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19,5%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 18,7%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на 2021 г. варира от 20,1% за секторите „Административни и спомагателни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 1,8% за „Държавно управление“.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент