От 8 юли влиза в сила Наредба за реда и условията за издаване на покрити облигации, приета от БНБ

22 юни 2022, 09:56 50

Банките ще имат задължение да информират за профила и рисковете на покритите облигации

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба № 42 за реда и условията за издаване на покрити облигации, която влиза в сила от 8 юли, съобщава се в сайта на централната банка.

С приемането на наредбата приключва работата по създаване на цялостна правна рамка за издаване на покрити облигации от банки в България в съответствие с европейската директива за емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях.

С новата наредба се определят изискванията към изчисляването на размера на задълженията по покритите облигации, както и на активите от покритието. Банките ще са задължени да правят периодични стрес тестове на активите от покритието, да издават документи, които ще бъдат необходими във връзка с избор на наблюдател на покритието, както и застраховка на наблюдателя на покритието.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент