Преките инвестиции в България за периода януари – юли 2022 г. възлизат на 924,9 млн. евро

19 септември 2022, 15:46 24

През юли 2022 г. потокът е положителен и възлиза на 158,5 млн. евро

Нетният поток на преките инвестиции в България за периода януари – юли 2022 г. е положителен в размер на 924,9 млн. евро (1,2% от БВП). На годишна база, спрямо януари – юли 2021 г., се отчита намаление със 134,1 млн. евро (12,7%). През юли 2022 г. потокът е положителен и възлиза на 158,5 млн. евро (при положителен от 202,5 млн. евро за юли 2021 г.), сочат предварителните данни на БНБ.

За периода януари – юли 2022 г. дяловият капитал е положителен в размер на 183,9 млн. евро. Спрямо същия период на миналата година той е по-голям с 371,1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти през същия период е отрицателен в размер на 16,1 млн. евро (при отрицателен в размер на 3,7 млн. евро за януари – юли 2021 г.).

Статия „Реинвестиране на печалба“ е положителна в размер на 645,3 млн. евро. За сравнение, през същия период на 2021 г. тя е положителна в размер на 1 380,3 млн. евро.

Нетният поток по подстатия „Дългови инструменти“ в периода януари – юли е положителен и възлиза на 95,7 млн. евро (при отрицателен от 134,2 млн. евро за януари – юли 2021 г.).

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в България за януари – юли 2022 г. са от Австрия (281,9 млн. евро), следвана от Белгия (104 млн. евро) и Британски Вирджински острови (101,7 млн. евро). Най-значителните нетни отрицателни потоци в периода са към Нидерландия (155,4 млн. евро) и Люксембург (103,9 млн. евро).

За периода януари – юли 2022 г. нетният поток на преките инвестиции в чужбина възлиза на 219,6 млн. евро (0,3% от БВП), при 104,5 млн. евро (0,2% от БВП) за същия период на 2021 г. Само за юли 2022 г. нетният поток е положителен в размер на 23,8 млн. евро (при отрицателен от 18,6% за юли 2021 г.).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент