Продажбите на дребно в еврозоната са нараснали с 0,2% през май 2022 г.

7 юли 2022, 10:37 52

Според данните на Евростат в България месечният ръст на продажбите на дребно е с 0,4%, а годишният – с 5,0%

Продажбите на дребно в еврозоната бележат ръст с 0,2% на месечна база през май 2022 г. (при спад с 1,4% през април). За целия ЕС не са регистрирани месечни промени, а в България е отчетено нарастване с 0,4%, сочат данните на Евростат.

На годишна база (през май 2022 г. спрямо май 2021 г.) също е отчетен ръст на продажбите в еврозоната с 0,2%. В ЕС годишното нарастване е с 0,8%, а в България – с 5,0%.

Сред държавите от ЕС, за които Евростат има налични данни, най-голямо месечно увеличение в продажбите на дребно през май 2022 г. е регистрирано в Кипър – 9,0%. На следващи места се нареждат Хърватия (1,7%) и Португалия (1,5%). Най-голям спад е отчетен в Ирландия (-6,5%), Финландия (-2,8%) и Австрия (-2,2%).

През май продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия на месечна база намаляват с 0,3% в еврозоната и с 0,6% в ЕС. При продажбите на нехранителни продукти е регистрирано увеличение с 1,2% в еврозоната, а в ЕС – с 1%. Продажбите на моторни горива намаляват с 0,2% в еврозоната и с 0,4% в ЕС.

В годишно изражение най-значително увеличение на продажбите на дребно е регистрирано в Словения – с 25%, следвана от Полша с 11,2% и Унгария с 11,1%. Най-голямо намаление е отчетено в Австрия (-6,4%), следвана от Дания (-5,6%) и Люксембург и Финландия (-5,2%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент