Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват на годишна база с 13,8% през второто тримесечие на 2023 г.

Милен Николов
Редактор
21 септември 2023, 11:44 141

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14,2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11,9%

През второто тримесечие на 2023 г. спрямо второто тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,8%, сочат предварителните данни на НСИ. В индустрията увеличението е с 19,3%, в услугите – с 13,7%, а в строителството – с 16,1%. Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 24%, „Преработваща промишленост“ – с 20,1%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 18,3%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14,2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11,9%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24,9% за „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 5,5% за „Държавно управление“.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент