Евростат отчете спад на обема на търговията на дребно в България през октомври 2022 г.

5 декември 2022, 15:08 79

Понижение на индекса се наблюдава също и в ЕС и в еврозоната

Обемът на търговията на дребно през октомври 2022 г. спрямо предходния месец е намалял с 1,7% в Европейския съюз (ЕС) и с 1,8% в еврозоната, сочат данните на „Евростат“.

На годишна база календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е понижил с 2,4% в ЕС и с 2,7% в еврозоната.

В България обемът на търговията на дребно през октомври 2022 г. е бил с 0,4% по-нисък в сравнение със септември, когато наддаде минимално – с 0,1%.  На годишна база родната търговия на дребно е забавила растежа си до 0,6%, докато през септември 2022 г. отчете ръст до 2,3%.

Месечно сравнение по сектори и по държави

В ЕС обемът на търговията на дребно през октомври 2022 г. спрямо септември е бил с 2,1% надолу при нехранителните стоки и с 1,3% при храните, напитките и тютюневите изделия, докато при автомобилните горива се е повишил с 0,3%.

За същия период във валутния съюз обемът на търговията на дребно намалява с 2,1% при нехранителните стоки и с 1,5% при храните, напитките и тютюневите изделия, а при автомобилните горива се регистрира ръст с 0,3%.

Сред страните членки, за които има налични данни, най-големи месечни намаления на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Австрия (с 4,6%), Хърватия (с 4%) и Белгия (с 3,3%). На другия край на скалата страните с най-големи увеличения на показателя са били Люксембург (с 2,%), Кипър, Малта и Португалия (с 0,5% за всяка) и Испания (с 0,4%).

Годишно сравнение по сектори и по държави

На годишна база през октомври в ЕС обемът на търговията на дребно се е понижил с 3,6% при храните, напитките и тютюневите изделия и с 2,6% при нехранителните стоки, а се повишава с 3,3%при автомобилните горива. Същевременно в еврозоната търговията на дребно при храните, напитките и тютюневите изделия, както и при нехранителните стоки се понижава съответно с 3,9% и 2,6%. При сектора на автомобилните горива продажбите на дребно растат с 2,5%.

Сред държавите от ЕС, за които фигурират данни, най-голям годишен спад в общия обем на търговията на дребно са регистрирали Дания (с 9,5%), Швеция (с 6,4%) и Белгия (с 5,7%), докато най-голям годишен ръст са отчели в Словения (с 8,5%), Малта (със 7,2%) и Латвия (с 5,7%).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент