Средната работна заплата в София достигна 2 352 лева през юни 2022 г.

20 септември 2022, 11:12 42

На годишна база увеличението на средната работна заплата в София е с 14,6%

Средната работна заплата в София през юни 2022 г. достигна 2 352 лева. За сравнение, в началото на годината – през януари, тя е била по-ниска със 169 лева, сочат данните на НСИ.

Средната работна заплата в България към момента е 1 710 лева. Разликата в средното заплащане достига 642 лева, т.е. работещите в София печелят средно с 37% повече.

На годишна база, спрямо юни 2021 г., увеличението на средната работна заплата в София е с 14,6%, докато в останалите области – средно 13,6%.

Най-високите работни заплати в София са в IT сферата, където средното заплащане е 4 216 лева. Най-високата предложена заплата в бюрата по труда в столицата е именно за разработчик на софтуер – 5 260 лева. Това остава един от най-бързо развиващите се сектори в страната, като само в рамките на пет години работните места там са се удвоили, а заплатите са между три и четири пъти по-големи от средната за страната.

17% от износа на София се дължи на IT сектора, в който работят около 100 000 служители. От тях 30,2% са програмисти, 11,6% са IT консултанти, 9% са заети с обработка на данни, хостинг и т.н., а 6,7% работят в интернет портали.

По данни на Агенцията по заетостта, следващите най-добре платени длъжности в столицата са за ръководители и мениджъри на отдел – с работна заплата около 3 800 лева. Над 3 000 лева е стартовото възнаграждение за инженерите.

Най-ниско платени са служителите, наети в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности“ и „Доставяне на води; канализационни услуги и възстановяване“.

Статистиката на НСИ сочи, че София не само предлага най-високите заплати в страната, но и остава предпочитано място за вътрешна миграция на населението в работоспособна възраст. В столицата са концентрирани ¼ от работещите в България, т.е. малко над 22% от всички заети лица.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент