Текущата и капиталова сметка през юли 2022 г. е положителна в размер на 287,4 млн. евро

19 септември 2022, 16:24 28

По данни на БНБ през юли износът на стоки възлиза на 4 134,6 млн. евро, а вносът – на 4 787 млн. евро

Текущата и капиталова сметка през юли 2022 г. е положителна в размер на 287,4 млн. евро (при излишък от 359 млн. евро за юли 2021 г.). За периода януари – юли 2022 г. сметката е положителна и възлиза на 606,5 млн. евро (0,8% от БВП), при положително салдо от 811,3 млн. евро (1,2% от БВП) за същия период на 2021 г., сочат предварителните данни на БНБ.

За юли 2022 г. салдото по текущата сметка е положително в размер на 95,8 млн. евро (при положително от 271,3 млн. евро за юли 2021 г.). За периода януари – юли 2022 г. текущата сметка е положителна в размер на 803,7 млн. евро (1% от БВП), при положително от 278,7 млн. евро (0,4% от БВП) за същия период на 2021 г.

Търговският баланс за юли 2022 г. е отрицателен в размер на 652,5 млн. евро (при дефицит от 145 млн. евро за юли 2021 г.). За периода януари – юли 2022 г. той е отрицателен в размер на 2 197,3 млн. евро (2,8% от БВП), при дефицит от 1 142,9 млн. евро (1,7% от БВП) през януари – юли 2021 г.

Износът на стоки за юли 2022 г. възлиза на 4 134,6 млн. евро и бележи ръст с 1 192,7 млн. евро (40,5%) спрямо юли 2021 г. За периода януари – юли 2022 г. износът е в размер на 27 049,6 млн. евро (34,2% от БВП), като се увеличава със 7 842,8 млн. евро (40,8%) спрямо този за същия период на 2021 г.

Вносът на стоки за юли 2022 г. възлиза на 4 787 млн. евро и нараства с 1 700,2 млн. евро (55,1%) спрямо юли 2021 г. За периода януари – юли 2022 г. той е в размер на 29 246,9 млн. евро (37% от БВП), като бележи ръст с 8 897,2 млн. евро (43,7%) спрямо януари – юли 2021 г.

През юли 2022 г. салдото по услугите е положително в размер на 596,7 млн. евро (при положително в размер на 571,5 млн. евро за юли 2021 г.). За периода януари – юли 2022 г. салдото е положително в размер на 2 755,2 млн. евро (3,5% от БВП), при положително от 2 188,5 млн. евро (3,2% от БВП) за същия период на 2021 г.

Капиталовата сметка за юли 2022 г. е положителна в размер на 191,6 млн. евро, при положителна от 87,7 млн. евро за юли 2021 г. За периода януари – юли 2022 г. тя е отрицателна в размер на 197,2 млн. евро (0,2% от БВП), при положителна от 532,6 млн. евро (0,8% от БВП) за същия период на миналата година.

Финансовата сметка за юли 2022 г. е положителна и възлиза на 1 205 млн. евро (при положителна от 943,3 млн. евро за юли 2021 г.). За периода януари – юли 2022 г. тя е положителна в размер на 2 084,7 млн. евро (2,6% от БВП), при положителна от 2 972,7 млн. евро (4,4% от БВП) за януари – юли 2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент