Наредба за Издаване на Визи

(Наредба за Условията и Реда за Издаване на Визи и Определяне на Визовия Режим)

7131
версия, консолидирана от Ciela-Norma