Авторски Материали (3132 актуални и 649 към променени норми)

 1. Статии (89 актуални и 1 към променени норми)
 2. Становищa (424 актуални)
 3. Стопански Операции (171 актуални)
 4. Уроци (78 актуални)
 5. Сметки от Сметкоплан (212 актуални)
 6. Видеоматериали (126 актуални)
 7. Примерни Документи (2 актуални)
 8. Примери към Калкулатори (128 актуални)
 9. Резюмирани Разпоредби (578 актуални и 648 към променени норми)
 10. Базови Примери към Членове (490 актуални)
 11. Резюмирана Съдебна Практика (785 актуални)
 12. Резюмирани Указания от Институции (49 актуални)

Трудове (2 с 298 урока)

 1. Практическо Счетоводство и Данъци (254 урока)
 2. Практически Заплати и Осигуряване (44 урока)

Сборници - авторски и на НАП (7 актуални с 1312 статии и 8 исторически версии с 648 статии) (7 уникални, в т.ч. 3 за актуализация, с 1312 статии/примера, в т.ч. 167 за актуализация, и 8 исторически версии с 648 статии/примера)

 1. Резюмета на Разпоредбите в Закона (4 актуални с 578 статии и 4 исторически версии с 648 статии)
 2. Примери към Разпоредбите в Закона (3 актуални с 734 примера)
 3. Наръчник на НАП (2 актуални с 202 фишa и 1 исторически версии с 87 фишa)

Калкулатори (26 и 119 примера за ползването им) (32, от които 6 в разработка, и 128 примера за ползването им)

 1. Възнаграждения (9 калкулатора с 76 примера)
 2. Стаж (4 калкулатора с 10 примера)
 3. Отпуски (4 калкулатора с 5 примера)
 4. Данъци (6 калкулатора с 23 примера)
 5. Календари (2 калкулатора с 5 примера)
 6. Лихва, валута, инфлация (1 калкулатора с 0 примера)

Видеоматериали (126 към 51 нормативни акта и 646 члена)

 1. Данъци (66 към 16 нормативни акта и 237 члена)
 2. ТРЗ и Личен Състав (36 към 25 нормативни акта и 225 члена)
 3. Право (9 към 8 нормативни акта и 126 члена)
 4. Счетоводство (48 към 19 нормативни акта и 116 члена)

Примерни Документи (2 документа с 2 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 1 члена)

 1. Командировка (2 документа с 2 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 1 члена)

Съдебна Практика (785 решения към 22 нормативни акта и 369 члена)

 1. Тълкувателно Решение на ВАС (18 решения към 5 нормативни акта и 17 члена)
 2. Тълкувателно Решение на ВКС (79 решения към 4 нормативни акта и 49 члена)
 3. Тълкувателно Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 4. Решение на ВАС (449 решения към 16 нормативни акта и 180 члена)
 5. Решение на ВКС (141 решения към 7 нормативни акта и 74 члена)
 6. Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 2 члена)
 7. Решение на СЕС (71 решения към 3 нормативни акта и 101 члена)
 8. Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС (9 постановления към 2 нормативни акта и 2 члена)
 9. Административен съд (6 решения към 3 нормативни акта и 9 члена)
 10. Софийски градски съд (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 11. Районен съд (2 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)
 12. Апелативен съд (7 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)

Указания от Институции (49 към 5 нормативни акта и 43 члена)

 1. Указание от НАП (6 към 1 нормативни акта и 9 члена)
 2. Указание от МФ (1 към 1 нормативни акта и 1 члена)
 3. Разяснение на НАП (31 към 4 нормативни акта и 31 члена)
 4. Становище на НАП (9 към 2 нормативни акта и 7 члена)
 5. Становище на МФ (2 към 1 нормативни акта и 1 члена)

Нормативни Актове (468 действащи с 3180 исторически версии и 34 стари издания с 80 исторически версии)

 1. Конституция (1 действаща с 7 исторически версии и 2 стари издания с 10 исторически версии)
 2. Кодекси (7 действащи с 414 исторически версии)
 3. Закони (69 действащи с 1505 исторически версии и 22 стари издания с 46 исторически версии)
 4. Спогодба (68 действащи с 74 исторически версии и 7 стари издания с 7 исторически версии)
 5. Правилници (12 действащи с 130 исторически версии)
 6. Наредби (103 действащи с 706 исторически версии и 1 стари издания с 15 исторически версии)
 7. Инструкция (2 действащи с 13 исторически версии)
 8. Директиви (60 действащи с 131 исторически версии)
 9. Регламенти (46 действащи с 94 исторически версии)
 10. Национални Счетоводни Стандарти (30 действащи с 30 исторически версии и 2 стари издания с 2 исторически версии)
 11. Международни Счетоводни Стандарти (43 действащи с 49 исторически версии)
 12. ПКР (8 действащи с 8 исторически версии)
 13. КРМСФО (19 действащи с 19 исторически версии)

Новини (1356 в 14 теми - средно по 4,7 на ден)

 1. Данъци (154 в 4 подтеми - средно по 0,53 на ден)
 2. Счетоводство (17 - средно по 0,06 на ден)
 3. Икономика (487 в 9 подтеми - средно по 1,69 на ден)
 4. Финансов одит (12 - средно по 0,04 на ден)
 5. Право (79 в 7 подтеми - средно по 0,27 на ден)
 6. Държавна администрация (16 в 10 подтеми - средно по 0,06 на ден)
 7. Финанси (234 в 3 подтеми - средно по 0,81 на ден)
 8. Застраховане (4 - средно по 0,01 на ден)
 9. Статистика (23 в 4 подтеми - средно по 0,08 на ден)
 10. Бюджет (3 в 5 подтеми - средно по 0,01 на ден)
 11. Работодатели и профсъюзи (8 в 3 подтеми - средно по 0,03 на ден)