Авторски Материали (3316 актуални и 679 към променени норми)

 1. Статии (95 актуални и 10 към променени норми)
 2. Становищa (434 актуални и 21 към променени норми)
 3. Стопански Операции (171 актуални)
 4. Уроци (129 актуални)
 5. Сметки от Сметкоплан (217 актуални)
 6. Видеоматериали (140 актуални)
 7. Примерни Документи (21 актуални)
 8. Примери към Калкулатори (128 актуални)
 9. Резюмирани Разпоредби (578 актуални и 648 към променени норми)
 10. Базови Примери към Членове (554 актуални)
 11. Резюмирана Съдебна Практика (789 актуални)
 12. Резюмирани Указания от Институции (60 актуални)

Трудове (2 с 350 урока)

 1. Практическо Счетоводство и Данъци (254 урока)
 2. Практически Заплати и Осигуряване (96 урока)

Сборници - авторски и на НАП (10 актуални с 1376 статии и 7 исторически версии с 648 статии)

 1. Резюмета на Разпоредбите в Закона (4 актуални с 578 статии и 4 исторически версии с 648 статии)
 2. Примери към Разпоредбите в Закона (6 актуални с 798 примера)
 3. Наръчник на НАП (2 актуални с 200 фишa)

Калкулатори (31 и 128 примера за ползването им)

 1. Възнаграждения (9 калкулатора с 76 примера)
 2. Стаж (5 калкулатора с 15 примера)
 3. Отпуски (4 калкулатора с 5 примера)
 4. Данъци (7 калкулатора с 27 примера)
 5. Календари (2 калкулатора с 5 примера)
 6. Лихва, валута, инфлация (4 калкулатора с 0 примера)

Видеоуроци (140 към 60 нормативни акта и 700 члена)

 1. Данъци (71 към 16 нормативни акта и 267 члена)
 2. ТРЗ и Личен Състав (38 към 25 нормативни акта и 225 члена)
 3. Право (9 към 8 нормативни акта и 126 члена)
 4. Счетоводство (57 към 30 нормативни акта и 165 члена)

Примерни Документи (21 документа с 21 статии за тяхното приложение към 15 нормативни акта и 39 члена)

 1. Счетоводство (2 документа с 2 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 1 члена)
 2. ТРЗ и ЛС (19 документа с 19 статии за тяхното приложение към 13 нормативни акта и 38 члена)
 3. Договори (0 документа с 0 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)

Съдебна Практика (789 решения към 22 нормативни акта и 370 члена)

 1. Тълкувателно Решение на ВАС (19 решения към 6 нормативни акта и 19 члена)
 2. Тълкувателно Решение на ВКС (79 решения към 4 нормативни акта и 49 члена)
 3. Тълкувателно Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 4. Решение на ВАС (452 решения към 16 нормативни акта и 180 члена)
 5. Решение на ВКС (141 решения към 5 нормативни акта и 74 члена)
 6. Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 2 члена)
 7. Решение на СЕС (71 решения към 3 нормативни акта и 101 члена)
 8. Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС (9 постановления към 2 нормативни акта и 2 члена)
 9. Административен съд (6 решения към 3 нормативни акта и 9 члена)
 10. Софийски градски съд (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 11. Районен съд (2 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)
 12. Апелативен съд (7 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)

Указания от Институции (60 към 9 нормативни акта и 60 члена)

 1. Указание от НАП (7 към 2 нормативни акта и 10 члена)
 2. Указание от МФ (1 към 1 нормативни акта и 1 члена)
 3. Разяснение на НАП (41 към 8 нормативни акта и 47 члена)
 4. Становище на НАП (9 към 2 нормативни акта и 7 члена)
 5. Становище на МФ (2 към 1 нормативни акта и 1 члена)

Нормативни Актове (476 действащи с 3335 исторически версии и 34 стари издания с 81 исторически версии)

 1. Конституция (1 действаща с 7 исторически версии и 2 стари издания с 10 исторически версии)
 2. Кодекси (8 действащи с 444 исторически версии)
 3. Закони (74 действащи с 1596 исторически версии и 22 стари издания с 47 исторически версии)
 4. Спогодба (68 действащи с 74 исторически версии и 7 стари издания с 7 исторически версии)
 5. Правилници (12 действащи с 135 исторически версии)
 6. Наредби (103 действащи с 721 исторически версии и 1 стари издания с 15 исторически версии)
 7. Инструкция (2 действащи с 13 исторически версии)
 8. Директиви (60 действащи с 134 исторически версии)
 9. Регламенти (48 действащи с 98 исторически версии)
 10. Национални Счетоводни Стандарти (30 действащи с 30 исторически версии и 2 стари издания с 2 исторически версии)
 11. Международни Счетоводни Стандарти (43 действащи с 56 исторически версии)
 12. ПКР (8 действащи с 8 исторически версии)
 13. КРМСФО (19 действащи с 19 исторически версии)

Новини (1922 в 13 теми - средно по 4,4 на ден)

 1. Данъци (232 в 5 подтеми - средно по 0,54 на ден)
 2. Счетоводство (22 в 2 подтеми - средно по 0,05 на ден)
 3. Икономика (698 в 9 подтеми - средно по 1,61 на ден)
 4. Финансов одит (14 - средно по 0,03 на ден)
 5. Право (111 в 7 подтеми - средно по 0,26 на ден)
 6. Държавна администрация (30 в 10 подтеми - средно по 0,07 на ден)
 7. Финанси (349 в 7 подтеми - средно по 0,81 на ден)
 8. Застраховане (4 - средно по 0,01 на ден)
 9. Статистика (43 в 4 подтеми - средно по 0,10 на ден)
 10. Бюджет (26 в 5 подтеми - средно по 0,06 на ден)
 11. Европейски и международни органи/организации (9 в 5 подтеми - средно по 0,02 на ден)
 12. Работодатели и профсъюзи (20 в 3 подтеми - средно по 0,05 на ден)

Справочници (12 справочници)

 1. НКПД - 2011
 2. КИПД - 2015
 3. ПРОДПРОМ - 2019
 4. МРЗ
 5. Пощенски кодове
 6. КИД - 2008
 7. ТЗПБ - 2022
 8. Максимален Осигурителен Доход
 9. МОД - ТЗПБ
 10. Инфлация
 11. ЕКАТТЕ - 2020
 12. Офшорни зони