Счетоводен
Сметкоплан

Детайлно описание на всяка счетоводна сметка и възможните кореспонденции с други сметки по нейния дебит или кредит.

Учебник по
Счетоводство

Практически учебник за осчетоводяване на стопански операции, съставяне на финансови отчети и решаване на основни данъчни казуси в едно предприятие.

Данъчно
Законодателство

Всички български и европейски нормативни актове за данъци, счетоводство и заплати – структурирани тематично и свързани помежду си, за по-удобното им обвързано използване.

ТРЗ и Данъчни
Калкулатори

Нужните за един счетоводител, ТРЗ или данъчен експерт калкулатори за възнаграждения, отпуски, стаж, данъци и т.н. с практически примери как се ползват.

Практически
Учебник ТРЗ

Практически учебник за сключване и прекратяване на трудови договори, изчисляване на заплати и начисляване на осигурителни и подоходни данъци в едно предприятие.

Примерни
Документи

Нужните за всеки професионалист примерни документи за ТРЗ и ЛС, първични сч. док., договори, пълномощни, и много други с подробно описание как се ползват.

Голяма част от ресурсите в сайта са частично скрити или с непълни функционалности.
За да може да ги ползвате в пълна степен, е нужно да имате закупен абонамент.

Защо да закупиш абонамент - виж тук

Годишен Абонамент

Пълен

годишен

абонамент

180 лв.

без ДДС

отстъпки за повече

абонати

теми

Теми

Съдържанието в сайта е групирано по теми и всеки документ е адресиран към определен нормативен акт и конкретни членове.

всички теми

Данък Добавена Стойност

закони и актове 16

съдебна практика 284

казуси 846

статии 846

видеоуроци 45

други връзки 5 642

Корпоративни Данъци

закони и актове 21

съдебна практика 119

казуси 572

статии 572

видеоуроци 38

други връзки 2 290

Данъци на Физически Лица

закони и актове 1

съдебна практика 68

казуси 376

статии 376

видеоуроци 15

други връзки 798

Местни Данъци и Такси

закони и актове 1

съдебна практика 0

казуси 136

статии 136

видеоуроци 2

други връзки 290

Национални Счетоводни Стандарти

закони и актове 38

съдебна практика 1

казуси 57

статии 57

видеоуроци 44

други връзки 156

Трудови Правоотношения

закони и актове 79

съдебна практика 158

казуси 271

статии 271

видеоуроци 22

други връзки 1 096

Социално Осигуряване

закони и актове 80

съдебна практика 118

казуси 101

статии 101

видеоуроци 21

други връзки 471

Международно Данъчно Облагане

закони и актове 79

съдебна практика 8

казуси 28

статии 28

видеоуроци 14

други връзки 116

Последно качено

Наредба за Вида и Изискванията за Създаването и Съхраняването на Електронни Документи в Трудовото Досие на Работника или Служителя

Какво е данъчното третиране на изплатени лихви по заем към дружество майка в Швейцария?

Как се процедира при издадена фактура за продажба с грешно начислен ДДС?

Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

Как се облага едноличен търговец, който се облага с патентен данък и през текущата година преминава оборота от 50 000 лв.?

Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър, осъществяващ дейност като свободна професия?

Какво е данъчното облагане на доходи на инфлуенсър в лично качество, платени от чуждестранна компания?

Какво е данъчното третиране на начислени лихви по заем от несвързано британско дружество?

Нощен труд

Нормална продължителност на работното време