Счетоводен
Сметкоплан

Детайлно описание на всяка счетоводна сметка и възможните кореспонденции с други сметки по нейния дебит или кредит.

Учебник по
Счетоводство

Практически учебник за осчетоводяване на стопански операции, съставяне на финансови отчети и решаване на основни данъчни казуси в едно предприятие.

Данъчно
Законодателство

Всички български и европейски нормативни актове за данъци, счетоводство и заплати – структурирани тематично и свързани помежду си, за по-удобното им обвързано използване.

ТРЗ и Данъчни
Калкулатори

Нужните за един счетоводител, ТРЗ или данъчен експерт калкулатори за възнаграждения, отпуски, стаж, данъци и т.н. с практически примери как се ползват.

Практически
Учебник ТРЗ

Практически учебник за сключване и прекратяване на трудови договори, изчисляване на заплати и начисляване на осигурителни и подоходни данъци в едно предприятие.

Примерни
Документи

Нужните за всеки професионалист примерни документи за ТРЗ и ЛС, първични сч. док., договори, пълномощни, и много други с подробно описание как се ползват.

Голяма част от ресурсите в сайта са частично скрити или с непълни функционалности.
За да може да ги ползвате в пълна степен, е нужно да имате закупен абонамент.

Защо да закупиш абонамент - виж тук

Годишен Абонамент

Пълен

годишен

абонамент

побързай

180 лв.

само до 31.12.2022

150 лв.

* цените са без ДДС

отстъпки за повече

абонати

теми

Теми

Съдържанието в сайта е групирано по теми и всеки документ е адресиран към определен нормативен акт и конкретни членове.

всички теми

Данък Добавена Стойност

закони и актове 16

съдебна практика 283

казуси 839

статии 839

видеоуроци 45

други връзки 5 628

Корпоративни Данъци

закони и актове 21

съдебна практика 118

казуси 570

статии 570

видеоуроци 38

други връзки 2 280

Данъци на Физически Лица

закони и актове 1

съдебна практика 67

казуси 374

статии 374

видеоуроци 15

други връзки 779

Местни Данъци и Такси

закони и актове 1

съдебна практика 0

казуси 136

статии 136

видеоуроци 2

други връзки 282

Национални Счетоводни Стандарти

закони и актове 38

съдебна практика 1

казуси 56

статии 56

видеоуроци 44

други връзки 144

Трудови Правоотношения

закони и актове 78

съдебна практика 157

казуси 245

статии 245

видеоуроци 22

други връзки 1 013

Социално Осигуряване

закони и актове 80

съдебна практика 118

казуси 93

статии 93

видеоуроци 21

други връзки 456

Международно Данъчно Облагане

закони и актове 79

съдебна практика 7

казуси 27

статии 27

видеоуроци 14

други връзки 111

Последно качено

Как трябва да се признае и разпредели приход от срочен договор за продажба на кафе с подарък кафемашина?

Как се отчита счетоводно текущ ремонт от наемател, който е за сметка на наемодател, съгласно НСС?

Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?

Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?

Каква е максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време?

Признават ли се за данъчни цели разходите за дарение към УНИЦЕФ Нигерия?

Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?

Има ли право работодател да отложи ползването на платен годишен отпуск на служител?