Счетоводство (3 формулярa)

 1. Заповед за Командировка в Страната
 2. Заповед за Командировка в Чужбина
 3. Протокол за Заприхождаване на Активи
 4. Протокол за Брак на Дълготрайни Активи
 5. Приходен Касов Ордер
 6. Разходен Касов Ордер
 7. Протокол за Фира
 8. Пътен Лист
 9. Протокол за Брак в Производство
 10. Митническа Декларация
 11. Протокол за ВОП

ТРЗ и ЛС (6 формулярa)

 1. Заповед за Прекратяване на ТД в Срока на Изпитване
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Предизвестие за Прекратяване на ТД от Страна на Служителя
 4. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя
 5. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя
 6. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 7. Заповед за Прекратяване на Трудов Договор във Връзка с Изтекъл Срок на Предизвестие

Договори (0 формулярa)

 1. Договор за Заем
 2. Договор за Наем
 3. Договор за Дарение
 4. Договор за продажба на МПС
 5. Договор за Услуга
 6. Договор за Изработка
 7. Решения за Разпределение на Натрупана Печалба
 8. Договор за Управление