Счетоводство и Данъци (76 образци)

 1. Командировка в Страната
 2. Командировка в Чужбина
 3. Протокол за Изразходвани Суровини за Собствени Нужди на Предприятието
 4. Протокол за Последваща Оценка на Дълготрайни Активи
 5. Нареждане Разписка
 6. Отчет за Продажби на Стоки Втора Употреба и Антикварни Стоки
 7. Бордеро за Обмяна на Валута
 8. Отчет за Продажби на Туристически Услуги
 9. Потвърждение от Получател по ВОД (BG-EN)
 10. Декларация за Банкова Сметка за Изплащане на Трудово Възнаграждение по Банкова Сметка

Работна Заплата и Личен Състав (74 образци)

 1. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване
 2. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 3. Предизвестие за Прекратяване на ТД от Страна на Служителя
 4. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя
 5. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя
 6. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 7. Заповед за Прекратяване на ТД във връзка с Изтекъл Срок на Предизвестие, Отправено от Страна на Служител

Договори, Пълномощни, Решения (29 образци)

 1. Договор за Наем на Недвижим Имот
 2. Договор за Дарение
 3. Договор за Продажба на МПС
 4. Договор за Услуга
 5. Договор за Изработка
 6. Договор за Замяна
 7. Пълномощно за Счетоводно Обслужване