Регламент за Регистъра на ЕС за Търговията с Емисии – 389/2013

(Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията за Създаване на Регистър на ЕС Съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета и Решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета и за Отмяна на Регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията)

2053
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar