Регламент за Задължителния Одит на Предприятията от Обществен Интерес – 537/2014

(Регламент (ЕС) № 537/2014 на Eвропейския Парламент и на Съвета относно Специфични Изисквания по Отношение на Задължителния Одит на Предприятия от Обществен Интерес и за Отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията)

2712
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar