Закон за Административните Нарушения и Наказания

2924
версия, консолидирана от Ciela-Norma