Закон за Местните Данъци и Такси

8049
версия, консолидирана от Ciela-Norma