Закон за Местните Данъци и Такси

4879
версия, консолидирана от Ciela-Norma