Закон за Местните Данъци и Такси

17875
версия, консолидирана от Ciela-Norma