Закон за Местните Данъци и Такси

8595
версия, консолидирана от Ciela-Norma