Закон за Местните Данъци и Такси

17059
версия, консолидирана от Ciela-Norma