Закон за Местните Данъци и Такси

15266
версия, консолидирана от Ciela-Norma