Закон за Местните Данъци и Такси

19134
версия, консолидирана от Ciela-Norma