Изчисляване на бюджет за възнаграждение с информация за основно или брутно възнаграждение

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 870 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за мениджъри и предприятия, които искат да изчислят колко ще е общият разход за възнаграждение (бюджет за възнаграждение) при конкретно договорено основно или брутно трудово възнаграждение на управляващ.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на общия разход за възнаграждение (бюджет за възнаграждение) на управляващ, за когото предприятието дължи конкретно договорено основно или брутно възнаграждение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 24 думи;

скрито платено съдържание: 15 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 155 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 54 думи;