Изчисляване на бюджет за хонорар по граждански договор при договорено нетно възнаграждение

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 19 януари 2021 1624 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за възложители по граждански договори (предприемачи и мениджъри), които искат да изчислят колко ще е общият разход (бюджет) за хонорар при конкретно договорено нетно (чисто) възнаграждение за изпълнител по граждански договор.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на бюджет за хонорар на изпълнител по граждански договор, когато възложителят по граждански договор е договорил с изпълнителя нетно възнаграждение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 22 думи;

скрито платено съдържание: 33 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 132 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 48 думи;