Изчисляване на нетно възнаграждение по основно възнаграждение и бюджет за допълнително възнаграждение

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 януари 2021 887 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за управляващи, работещи по ДУК, които искат да изчислят колко ще бъде нетното им възнаграждение при конкретно договорено основно възнаграждение и допълнително възнаграждение, което е бюджет, формиран като процент от продажби.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на нетно възнаграждение на управляващ, когато възнаграждението му се определя от договореното основно възнаграждение и бюджета за допълнително възнаграждение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 58 думи;

скрито платено съдържание: 25 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 181 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 55 думи;