Изчисляване на нетно възнаграждение по заработен бюджет за възнаграждение

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 януари 2021 905 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за управляващи, работещи по ДУК, които искат да изчислят колко ще бъде нетното им възнаграждение при конкретно заработен бюджет за възнаграждение.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на нетно възнаграждение на управляващ, когато възнаграждението му се определя от заработения бюджет за възнаграждение – например обем изработена продукция, услуги или обем извършени продажби.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 51 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 154 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 56 думи;