Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата и зачетен трудов стаж по специалността

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 1255 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на трудовия договор със служител, когато е договорено неговото нетно възнаграждение.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение чрез договорената нетна заплата между работодателя и служителя и зачетения трудов стаж на същата или сходна позиция.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 26 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 209 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 155 думи;