Изчисляване на основна заплата при договорена брутна заплата

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 януари 2021 1415 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на трудовия договор със служител, когато с него е договорено конкретно брутно възнаграждение.

В този случай калкулаторът ще изчисли какъв трябва да бъде размерът на основното възнаграждение, когато работодател и служител са договорили конкретно брутно възнаграждение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 21 думи;

скрито платено съдържание: 15 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 186 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 99 думи;