Изчисляване на основна заплата при договорен бюджет за заплата и зачетен трудов стаж по специалността

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 15 януари 2021 1223 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на трудовия договор със служителя, когато е договорен бюджет за възнаграждението и признат трудов стаж и професионален опит.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение чрез предвидения бюджет от работодателя, с включени години трудов стаж по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 27 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 217 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 165 думи;