Изчисляване на основно възнаграждение при договорен бюджет за възнаграждение

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 януари 2021 870 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, когато е договорен бюджет за възнаграждението.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение чрез предвидения бюджет от предприятието.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 23 думи;

скрито платено съдържание: 19 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 187 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 105 думи;