Изчисляване на основно възнаграждение при назначаване на управляващ по последващ ДУК с уговорено нетно възнаграждение

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 януари 2021 922 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на последващ ДУК с управляващ, с който е уговорено нетно възнаграждение.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение по последващия ДУК, като вземе предвид максималния осигурителен доход за страната (за 2020 г. той е в размер на 3 000 лв.) – тоест да не бъдат начислени осигуровки над максималния осигурителен доход.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 51 думи;

скрито платено съдържание: 47 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 265 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 179 думи;