Изчисляване на основно възнаграждение при договорен бюджет за възнаграждение и трудов стаж по специалността

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 януари 2021 909 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, когато е договорен бюджет за възнаграждението и признат трудов стаж и професионален опит.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение чрез предвидения бюджет от предприятието, с включени години трудов стаж по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 25 думи;

скрито платено съдържание: 19 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 232 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 163 думи;