Изчисляване на основно възнаграждение при договорено брутно възнаграждение и зачетен стаж по специалността

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 януари 2021 923 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, когато с него е договорено конкретно брутно възнаграждение и трябва да бъде зачетен стаж по специалността.

В този случай калкулаторът ще изчисли какъв трябва да бъде размерът на основното възнаграждение, когато предприятие и управляващ са договорили конкретно брутно възнаграждение, в което се включва зачетеният до момента стаж по специалността.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 39 думи;

скрито платено съдържание: 40 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 240 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 148 думи;