Изчисляване на основно възнаграждение при договорено брутно възнаграждение

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 25 януари 2021 888 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят какво основно възнаграждение да впишат при изготвянето на ДУК с управляващ, когато с него е договорено конкретно брутно възнаграждение.

В този случай калкулаторът ще изчисли какъв трябва да бъде размерът на основното възнаграждение, когато предприятие и управляващ са договорили конкретно брутно възнаграждение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 20 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 185 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 102 думи;