Изчисляване на данък върху доходите от наем на физическо лице, когато наемател е друго физическо лице

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 17 февруари 2021 1089 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за физически лица, които отдават свои имоти или имущество под наем, за да се изчисли дължимият от лицата данък върху доходите. Целта му е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на дължимия от физическите лица – наемодатели данък върху доходите, когато отдават свои имоти или имущество на други физически лица.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 40 думи;

скрито платено съдържание: 54 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 117 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 211 думи;